Add-ons

Invajo tillhandahåller flertalet Appar/Add-ons som inte är inkluderade i Invajos standardfunktionalitet.

Våra Add-ons tillför ytterligare funktionalitet till plattformen men måste köpas till separat till Ert abonnemang.

För att få tillgång till en Add-on tar du kontakt med Invajo eller din kundkontakt på Invajo, du kan också fylla i formuläret på denna sida.

Större värde av er användning - aktivera alla add-ons

                 Anmäl intresse för en eller flera add-ons:

powered by Typeform

Booking blocker

Funktioner

Använd kod/lösenord vid bokning

Krav på att fylla i en kod (t.ex. medlemsnummer) för att kunna boka
ett visst alternativ. Ladda enkelt upp egen lista på koder/lösenord från Excel.

Blocka bokningsalternativ

Ta bort möjligheten att boka ett alternativ när ett annat också är bokat.
T.ex. att den som bokat ”Dagsbiljett + middag” ska inte också kunna
boka ”Dagsbiljett” eller den som bokat ”Kajaktur lördag” ska inte kunna boka
”Kajaktur söndag”.

Own Font

Funktioner

Egen font på bokningssidorna

Ladda upp er egna fonter och använd de i ert innehåll på bokningssidorna.
Ingen begränsning i antal fonter.

Invoice Checkout

Funktioner

Erbjud faktura som betalalternativ

Tar du betalt i samband med bokningen så kan du utöver kort (standard) lägga
till möjligheten att låta deltagaren få faktura.
Det går i och med detta även att erbjuda kombinationen av kort + faktura på
samma event.

Allt som ska faktureras, mottagare, adress mm exporterar du ut i en excel och
fakturerar själv när du vill.

Grouping

Funktioner

Gruppera/dela in deltagare

Det här är funktionen som du använder om du av någon anledning vill dela in och gruppera de deltagare som har genomfört en bokning.

Användninngsområdet är extremt brett. Det kanske är bordsplacering, rumsindelning, lagindelning, transporter mm.

Du som användare väljer helt fritt kring vad du vill göra för grupperingar och vilken information du vill addera på respektive deltagare.

Product Sales

Funktioner

Sälj produkter genom bokningsmodulen

Då hela bokningsmodulen och logiken kring bokningen är relaterad till en deltagare och därmed en fysisk person så krävs en annan logik för att hantera försäljning/bokning av produkter/tjänster.

Exempelvis att du samtidigt som bokningen av själva deltagandet så kan deltagaren kunna boka/köpa ett dryckespaket till middagen eller beställa bolagets profiltröja inför kickoffen.

Google Tag manager

Funktioner

Statistik på trafik och bokningar

Genom att aktivera den här funktionen så kan ni använda er egen GTM för att ha koll på er trafik, bokningar mm.

Booking attachment

Funktioner

Låt deltagare ladda upp dokument/filter vid bokning

Behöver du ta in dokument/filter etc. i samband med bokningen?

T.ex. att ni vill att den som bokar måste lägga med ett dokument som ett CV, tävlingsbidrag, en skrift eller egentligen vad som helst som ni som arrangör vill få in från deltagare i samband med bokning.

API

Funktioner

Koppla på vårt API för inbjudningar och deltagare

Genom att använda vårt API så kan du koppla på dig från t.ex. ert CRM och genom det skicka in personer det skicka in personer att bjuda in till Invajo samt hämta data från deltagare från Invajo och in tillbaka till ert CRM.

Vårt API är ett REST JSON API så den som vill hantera deltagare och dess data på annat sätt har även möjlighet till det.

Observera att kostnaden avser access till vårt API (som är väldokumenterat). Alla anpassningar som en kund kan behöva göra för att koppla upp sig och använda det på sitt sätt ligger kundens ansvar.

Anmäl intresse för en eller flera add-ons här:

powered by Typeform