Tips & Tricks

Företagsevenemang med mer än 50 personer

Vilka sammankomster och möten omfattas inte av FHM:s begränsningar?


-Vilka sammankomster och möten omfattas inte av FHM:s begränsningar?

 

Faktiskt ganska många.

Tidigare i år beslutade Regeringen och svenska Folkhälsomyndigheten att sammankomster med över 50 deltagare skulle förbjudas för att minska smittspridningen av coronaviruset. Förbudet gäller formellt sammankomster som omfattas av ordningslagen, det vill säga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som riktar sig till allmänheten.

 

Vilka sammankomster och möten omfattas då inte av begränsningarna?Faktiskt ganska mycket. Privata tillställningar, så som fester, företagsevenemang eller minnesstunder efter begravningar. Det vill säga tillställningar som inte riktas till allmänheten omfattas inte av förordningen formellt. Till den här kategorin hör också gym, simhallar, bibliotek, restauranger, skolor, allmänna färdmedel, torg, köpcentrum och liknande.

Vilka sammankomster/möten omfattas då av ordningslagen?I dagsläget är det två kategorier, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Till allmänna sammankomster räknas till exempel demonstrationer, föreläsningar eller föredrag, religiösa sammankomster och gudstjänster såsom vigselgudstjänst, eller begravningsgudstjänst, bio, teaterföreställningar, konserter och andra samlingar där mötesfriheten utövas.Till offentliga tillställningar hör till exempel sport- och idrottstävlingar/matcher, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

Rekommendation om riskbedömningDet är alltid arrangören som ansvarar för riskbedömningen. För evenemang och sammankomster som inte omfattas av ordningslagen rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder (Folhälsomyndigheten - www.folkhalsomyndigheten.se). Överväg alltid om digitala möten eller webbseminarier är ett alternativ.   Allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken

  • Genomför en riskbedömning
  • Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Riskbedömningen bör omfatta de punkter som beskrivs i tabell 1. Se även tabell 2 för ett riskbedömningsverktyg.

Tabell 1: Risker och åtgärder

 

fhm invajo

Riskbedömningsverktyg

Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta.

riskbedömning 2

Vi ser att flera av våra kunder jobbar med sina event enligt dessa riktlinjer. Hur tänker ni kring era företagsevenemang? Hör av er till oss om ni har några frågor eller funderingar kring detta.

källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Similar posts

Håll dig uppdaterad med vad som händer inom eventhantering och Invajo

Bli först med att få info om vad som händer på marknaden inom eventhantering och med Invajo. Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.