Nyheter

Hur säkerställer du som arrangör att du kan genomföra dina event utan att tumma på reglerna?

Hur säkerställer du som arrangör att du kan genomföra dina event utan att tumma på reglerna?


Hur säkerställer du som arrangör att du kan genomföra dina event utan att tumma på reglerna?

Invajo har kikat närmare dels på vad Polisen och Folkhälsomyndigheten säger, men också tittat på hur organisationer och företag som arrangerar event av olika slag resonerar och tolkar direktiven för att hjälpa dig som arrangör att ordna säkra event.

 

Om man som arrangör planerar för en konferens ex. 150 personer, men delar upp sällskapet i 50 personer i tre åtskilda byggnader, vad gäller då? Behöver jag söka tillstånd för detta? Om jag behöver tillstånd, vilket slags tillstånd krävs och vem vänder jag mig till?

Om det är en konferens som av omfattas av ordningslagen bör du alltid kolla vad Länsstyrelsen i din region beslutat. I Stockholm är det fortsatt ett tak på 50 personer.  Om arrangemanget är att bedöma som ett och samma arrangemang gäller ett tillstånd med en begränsning på max 50 deltagare totalt, även i de fall arrangemanget är uppdelat på olika platser och flera ansökningar skickas in avseende respektive plats. En konferens som vänder sig till en bestämd krets personer räknas generellt inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och är därför inte tillståndspliktig. Därmed så finns inget lagstöd för att begränsa antalet deltagare, utan hänsyn behövs endast ta till de rekommendationer som finns kring förhindrande av smittspridning.

 

Vad ingår i definitionen deltagare?


I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget eller besöker danstillställning. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.


Källor:
Regeringen.se
Polisen.se
Eventiskane.se
Länsstyrelsen Stockholm

Similar posts

Håll dig uppdaterad med vad som händer inom eventhantering och Invajo

Bli först med att få info om vad som händer på marknaden inom eventhantering och med Invajo. Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.