Mot bakgrund av en mycket intensiv period efter noteringen på Nasdaq First North Growth Market i maj och att bolaget har som ambition att löpande öka förståelsen kring bolagets verksamhet och möjligheterna i den marknad bolaget befinner sig uppdaterar bolagets VD Fredrik Berglund om vad som skett sedan noteringen och en del tankar om framtiden i följande videouppdatering.