customers

Invajo vinner ännu en prestigefylld upphandling

Invajo vinner den upphandling av abstractsystem med option på registreringssystem som SLU/Akademikonferens utannonserade tidigare i år.


Invajo vinner den upphandling av abstractsystem med option på registreringssystem som SLU/Akademikonferens utannonserade tidigare i år. Avtalet sträcker sig fram till 2025.

 

Akademikonferens är en gemensam fullservice PCO (Professional Congress Organiser) för Karolinska Institutet, SLU och Uppsala universitet.

Tia Eriksson, chef för Akademikonferens och ansvarig för upphandlingen kommenterar: “Vi har haft förmånen att samarbeta med AppInConf i flera projekt tidigare och har bara goda erfarenheter. Således känns det riktigt bra att vi genom den här upphandlingen kan stärka samarbetet ytterligare flera år framöver”.

Love Carlsson tf VD på Invajo kommenterar: “Den här upphandlingen innebär att vi nu har fleråriga kontrakt med några av Sveriges mest välrenommerade universitet, Uppsala, KI, SLU och som sedan tidigare kommunicerats Lunds universitet. Samtliga är väl kända globalt och arrangerar årligen hundratals event och konferenser med deltagare från hela världen. De här avtalen innebär också att vi stärker vår position i den akademiska världen där vi ser andra behov inom till exempel virtuella och hybrida möten som vi kan tillfredsställa med våra lösningar för bl.a. videokonferens, streaming och deltagarhantering”.

 

Vill du veta mer, boka då gärna ett möte med oss

 

 

Similar posts

Get notified on new marketing insights

Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.