Tips & Tricks

Skapa engagemang med en efter event-enkät!

Samla in värdefull information från dina deltagare efter avslutat event och maxa ROI för din marknadsföring.


Dina deltagare har precis lämnat ett av era grymma arrangemang. Betyder det att du är klar? Nej! Det är nu du skapar mervärde!

Du och ditt team jobbar förmodligen otaliga timmar för att se till att era event, webinars och möten blir så lyckade som möjligt för era deltagare. Ni sätter guldkant på alla delar:

  • Ni skapar hype.
  • Ser till att ha givande innehåll.
  • Har en snygg inbjudan.
  • Fixar ett grymt välkomnande.
  • Bjuder på många spännande diskussioner under dagen och mycket mer.

Men vad gör ni sen?

En enkel men ack så viktig sak, utöver det självklara så som ett tackmail, är att skicka en enkät! Genom en undersökning eller enkät maximerar du din investering samtidigt som du får in värdefull information som kan göra dina framtida arrangemang ännu mer framgångsrika och samtidigt öka din ROI. Det finns flera sätt att bygga upp sin eventuppföljning - det kan till och med räcka med endast en fråga för att samla in ett mätbart värde för framtida evenemang.

Ställ öppna frågor
Med öppna frågor menar vi frågor som inte bara har ett ja eller nej, en gradering på en skala eller förutbestämda svarsalternativ. Med andra ord: frågor med fritextsvar i Invajos plattform. Utan de öppna frågorna missar du viktig information som du själv kanske inte tänkt på att fråga om. Öppna frågor kan vara alltifrån ledande, som i "vad tyckte du om eventets lokaler" till helt öppna, som i "övriga kommentarer". Har din deltagare något på hjärtat är fritextsvar ett ypperligt sätt att skapa ett forum för att dela tankar.

Enkät = Feedback
Utan feedback är det svårt att göra förbättringar för kommande event. Ett tips är därför att alltid förbereda den typ av enkätformulär du efterfrågar redan när du planerar ditt möte/webbinarie/event. På detta sätt kan du per automatik skicka ut enkäten när eventet är avklarat. Detta ökar oftast svarsfrekvensen samtidigt som det ger aktuella svar.

Du hittar enkätverktyget under "Efter event-sida" i plattformen.

 

Similar posts

Håll dig uppdaterad med vad som händer inom eventhantering och Invajo

Bli först med att få info om vad som händer på marknaden inom eventhantering och med Invajo. Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.