Funktioner

Nu kan du välja var du vill ha dina uppgifter

Så går du tillväga om du vill att era personuppgifter lagras på svenska servrar.


En av de vanligaste frågor vi får av användare lyder ungefär " I vilket land har ni era servrar där personuppgifter lagras?"  Tidigare har svaret varit att vi använder Digital Ocean och deras europeiska servrar som är lokaliserade i Tyskland och Nederländerna men nu kan de användare som vill använda våra svenska servrar.

Bakgrunden till frågan ovan hänger ofta ihop med det beslut den amerikanska staten tog i mars 2018 om en lagstiftning som syftar till att reglera hur myndigheter, domstolar, polis och åklagare ska kunna begära ut data som lagras utanför de nationella gränserna: The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act).

Risken att ett sådant krav ska realises får dock anses som liten. Dessutom erkänner CLOUD Act tjänsteleverantörers rätt att bestrida en sådan begäran som strider mot ett annat lands lagstiftning eller nationella intressen. Det vill säga om det skulle bli aktuellt kommer processen sannolikt bli väldigt lång.

Oavsett hur stor eller liten risken är att ett sådant krav ska komma så tar vi frågan på största allvar och har sedan en tid tillbaka tittat på olika alternativ för att tillgodose kraven från våra användare att tillhandahålla servrar på svensk mark. 

Valet föll på den svenska leverantören Glesys som äger två egna datacenter, båda placerade i Sverige. 

Hur går jag tillväga om jag vill att våra personuppgifter lagras på de svenska servrarna?

Vi har satt upp en ny miljö som är helt separerad från den vanliga, gamla servermiljön. Det innebär att, för att få tillgång till denna nya miljö/server, kommer man kunna registrera ett nytt konto och välja detta alternativ istället. Då skapas kontot på de svenska servrarna och allt hålls separerat. Denna nya registrering kommer dyka upp på registreringssidan under vecka 49.

Vill du veta mer eller få hjälp att sätta upp ett sådant konto, kontakta oss gärna!

 

Similar posts

Håll dig uppdaterad med vad som händer inom eventhantering och Invajo

Bli först med att få info om vad som händer på marknaden inom eventhantering och med Invajo. Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.