customers

Två vunna upphandlingar på kort tid

Inom loppet av några månader har Invajo vunnit två viktiga upphandlingar. Den första med LU Konferens och den andra med Akademikonferen


Inom loppet av några månader har Invajo vunnit två viktiga upphandlingar inom den akademiska världen. Den första med Lunds universitet / LU Konferens och den andra med SLU /Akademikonferens.

 

LU Konferens bidrar till att Lunds universitet kan arrangera hundratals arrangemang och konferenser om året, allt ifrån stora vetenskapliga kongresser till seminarier och möten där kraven på funktion och prestanda varierar. Avtalet med Lunds universitet / LU konferens avser system för konferensplattform med deltagar-, betalning-, samt abstractshantering. 

Akademikonferens är en gemensam fullservice PCO (Professional Congress Organiser) för Karolinska Institutet, SLU och Uppsala universitet. Avtalet sträcker sig fram till 2025 och avser abstractsystem med option på registreringssystem. 

 

Vill du veta mer om våra tjänster? Boka gärna en tid med oss

 

Similar posts

Get notified on new marketing insights

Be the first to know about new B2B SaaS Marketing insights to build or refine your marketing function with the tools and knowledge of today’s industry.