Funktioner

Vanliga frågor om GDPR

Invajo är personuppgiftsbiträde, du som kund är personuppgiftsansvarig. Om du använder tjänsten som privatperson och inte i någon anslutning till någon


Vanliga frågor om GDPR

 

Vem är personuppgiftsbiträde när vi är kund hos Invajo?

 

Invajo är personuppgiftsbiträde, du som kund är personuppgiftsansvarig. Om du använder tjänsten som privatperson och inte i någon anslutning till någon juridisk person är Invajo personuppgiftsansvarig och det finns inget personuppgiftsbiträde.

 

– Kommer vårt företag behöva skicka något avtal till Invajo?

 

Invajo kommer att uppdatera sina avtal/villkor/policies, du som kund kommer inte behöva skicka något till Invajo. Du kommer däremot behöva godkänna dessa i Tjänsten.

 

– Vad är Invajos roll inom GDPR?

 

Invajos roll inom GDPR beror helt och hållet på vilken relation Invajo har till dig som användare/kund av Invajos tjänst. Företräder du en juridisk person räknas Invajo som personuppgiftsbiträde, använder du tjänsten i egenskap av privatperson är Invajo Personuppgiftsansvarig. Beroende på Invajos roll gäller olika ansvarsfördelningar.

 

– Vad har vi som kund för skyldighet sett till GDPR?

 

Invajo rekommenderar att ni själv utreder denna fråga, med stor sannolikhet är Invajo endast en del av de tjänster och processer som påverkar era skyldigheter gentemot GDPR. Invajo kommer givetvis underlätta för er att följa GDPR när ni använder Invajos Tjänst.

 

– Hur kan Invajo säkerställa att man är GDPR-kompatibla?

 

Invajo kommer anpassa sin tjänst för att underlätta för dig som kund att följa GDPR. Invajo kommer internt också säkerställa att Invajo i sin tur är kompatibel, men beroende på kund-leverantör relationen gäller olika ansvarsfördelningar. Dessa relationer och vilka ansvar och skyldigheter som föreligger kommer Invajo att tydligt kommunicera till dig som kund och/eller användare av Tjänsten.

 

– Vilka verktyg kommer att finnas när man ska hantera kundinformation?

 

Invajo kommer säkerställa funktioner i Admin delen av verktyget för att tillhandahålla de funktioner som krävs för att du som kund skall kunna vara GDPR-kompatibel. Bland annat funktioner för att radera kundinformation, men också för att kunna göra utdrag och för att hålla informationen uppdaterad och korrekt.

 

– Hur kommer avtalsprocessen se ut?

 

Avtalsprocessen mellan dig som kund och Invajo kommer inte att förändras nämnvärt rent praktiskt. Flertalet villkor och dokument kommer att klargöras och tydliggöras vad gäller GDPR-kompabilitet, men för Invajo är det viktigt att detta inte försvårar processen eller vårt samarbete. Dessa nya tydligare klausuler kommer ni att behöva godkänna men målet är att det skall vara en enkel process för er att göra så i verktyget.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att hantera ditt event säkert? Boka en demo idag?

 

 

Similar posts

Håll dig uppdaterad med vad som händer inom eventhantering och Invajo

Bli först med att få info om vad som händer på marknaden inom eventhantering och med Invajo. Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev.