Svar: Det är ett event som vänder sig till en publik på plats såväl som online.

Pandemin har medfört mycket nytt på kort tid. Kanske var begreppet hybridevent myntat innan mars 2020, men det är nu som det fått sitt stora genomslag. Är det en fluga eller är det här för att stanna?

"Hybridevent kommer med all sannolikhet inte bara finnas kvar utan utvecklas. Det finns inget motsatsförhållande mellan fysiska och digitala event, snarare är det en fråga om tycke och smak för individen eller deltagaren. Vissa människor kommer alltid föredra det fysiska mötet och att vara på plats medan andra föredrar att delta online" säger Mickaela Persson, försäljningschef på Invajo.

För Mickaela och hennes kollega och namne Mikaela Häggström som dagligen pratar med eventarrangörer är det tydligt hur snabbt branschen ställt om och anpassat sig efter nya förutsättningar.  

"Tekniken har ju funnits och en del av våra kunder genomförde digitala event även tidigare, men fenomenet med hybridevent har verkligen tagit fart och många har ju insett uppsidan - tillgängligheten. Plötsligt kan man arrangera event i Kiruna med deltagare, eller för all del talare, som befinner sig i Smygehuk. Med större tillgänglighet följer en större och/eller nya målgrupper" säger Mikaela Häggström.

Och det finns fler fördelar med hybridevent:

  • Spela in samtidigt och gör det tillgängligt i efterhand
  • Kostnadseffektivt, mindre behov av lokaler, förtäring och personal
  • Hållbart och ansvarsfullt med färre resor vilket gynnar vår miljön.